บริษัท เอช พี เจริญ จำกัด
โทร 085-777-7253, 090-592-2954‬
  • th

ADAM


ADAM

เครื่องชั่งน้ำหนัก PBM53 ADAM 50 กรัม

พิกัดกำลัง 50g ละเอียด 0.001g / 0.01% ตัวเลข LCD ใหญ่ถึง 24 mm อ่านค่าชัดเจน

สอบถาม
เครื่องชั่งน้ำหนัก CQT202 ADAM 200 กรัม

พิกัดกำลัง 200 g ละเอียด 10mg ( 0.01g ) ตัวเลข LCD 18 mm พร้อม Backlit เรืองแสงสีฟ้า

สอบถาม
เครื่องชั่งน้ำหนัก HCB602H ADAM 600 กรัม

พิกัดกำลัง 600 g ละเอียด 10mg ( 0.01g ) ปรับน้ำหนักอัตโนมัติด้วยลูกตุ้มภายใน

สอบถาม
เครื่องชั่งน้ำหนัก HCB3001

พิกัดกำลัง 300 g ละเอียด 10mg ( 0.01g ) ตัวเลข LCD พร้อม Backlit เรืองแสงสีฟ้า

สอบถาม
เครื่องชั่งน้ำหนัก HCB1002H

พิกัดกำลัง 1000 g ละเอียด 10mg ( 0.01g ) ปรับน้ำหนักอัตโนมัติด้วยลูกตุ้มภายใน

สอบถาม
เครื่องชั่งน้ำหนัก HCB302

พิกัดกำลัง 300 g ละเอียด 10mg ( 0.01g ) ISO9001 ผลิตภัณฑ์ของประเทศอังกฤษ

สอบถาม